Kontakti

Vodja organizacijskega odbora:

Julija Mesarič
Тел. + 386 41 767 201
E-mail: maslenicavljubljani@gmail.com

Uradna stran festivala: http://ru.maslenica.si/
Uradna Facebook stran: www.facebook.com/festival.maslenica/

Sodelovanje na festivalu Maslenica

Dragi prijatelji!

Vabimo vas, da se udeležite kulturnega programa in/ali sejma v okviru festivala Maslenica v Ljubljani.

Festival je odprt za vsa društva in posameznike ne glede na starostne ali druge omejitve, če je v skladu z usmeritvijo festivala. Vabljeni tako umetniške skupine kot tudi posamezniki iz Slovenije in drugih držav.

prireditev-slika1                               prireditev-slika2

Pogoji udeležbe

  • Vabimo vse umetniške skupine in posameznike, ki promovirajo tradicionalno kulturo slovanskih narodov, predvsem v povezavi s pustnim oz. masleničnim rajanjem.
  • Vabimo oblikovalce in izdelovalce tradicionalnih izdelkov.

sejem-slika4                           sejem-slika3

Finančni pogoji

Stroški za prevoz do kraja festivala in nazaj, hrano in nastanitev udeležencev festivala ter najem posameznih prodajnih mest krijejo udeleženci sami oz. organizacija, ki jih zastopa.

šašlik                           vodka

Vsi materiali, ki ga organizator posname ali zbere v času festivala (fotografije, avdio- in videoposnetki), so last organizatorjev festivala. V primeru uporabe za namene oglaševanja in izvedbe festivala ni potrebno soglasje gostov in udeležencev festivala.
Organizacijski odbor festivala si pridržuje pravico, da kopira in širi video- in avdioposnetke, ki so bili narejeni v času festivala, jih objavlja, lahko pa jih tudi uporablja pri izdaji zbornikov, brošur, pri izdaji avdio- in videodiskov, ne da bi za to izplačal honorar udeležencem. Vse pravice pridržane. Vse publikacije o festivalu in objava materialov festivala v medijih in na internetu je treba pred objavo predložiti v soglasje organizatorjem festivala v pismeni obliki.